1. knoparmoj

  knoparmoj, ”sotarspråk”, sotarnas yrkesjargong.
 2. dis

  dis, samling av i luften svävande droppar eller partiklar, vilka sprider ljuset.
 3. industrimelanism

  industrimelanism, förhållandet att mörka färgformer av annars ljusare insekter proportionellt ökar i områden som starkt påverkats av luftföroreningar.
 4. kohl

  kohl, orientaliskt ögonsmink vars huvudingrediens oftast består av bränd pulvriserad grafit eller antimon som blandats med sot.
 5. miljökvalitetsnormer

  miljökvalitetsnormer, av regeringen eller myndighet meddelade föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljö.
 6. Sarapis

  Sarapis, Serapis (grekiska Sarapis, Serapis), egyptisk-hellenistisk gudom med komplex bakgrund.
 7. frälsare

  frälsare, i vidsträckt bemärkelse varje gestalt, mytologisk eller mänsklig, som anses befria människorna från det onda (t.ex. från synd och död) och skapa ideala förhållanden.
 8. svart

  svart sägs en yta vara som inte utsänder något för det mänskliga ögat förnimbart ljus.
 9. mascara

  mascara, maskara, ögonfranssmink, sannolikt introducerat i Frankrike av kejsarinnan Eugénie på 1860-talet.
 10. kimrök

  kimrök, kol i finfördelad form erhållen genom ofullständig förbränning av organiska ämnen.