1. sotare

  sotare, annan benämning på skorstensfejare.
 2. Sotatsu

  Sotatsu (egentligen Tawaraya Sōtatsu), död 1643, japansk målare, kalligraf och designer.
 3. sotarspråk

  sotarspråk, detsamma som knoparmoj.
 4. Sotara

  Sotara, berg i sydvästra Colombia; 4 580 m ö.h. För belägenhet se landskarta Colombia.
 5. sot

  sot, i allmänt språkbruk en substans som oavsiktligt uppstår vid ofullständig förbränning av organiska ämnen.
 6. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 7. cilie

  cilie, flimmerhår, kinocilie, trådformigt, cirka 200 nm tjockt cellutskott som består av en mikrotubulistruktur omgiven av ett membran.

 8. Ptolemaios I Soter

  Ptolemaios I Soter, född 367/366, död 283 f.Kr., makedonsk adelsman, en av diadokerna, grundare av det ptolemeiska riket.
 9. eld

  eld, intensiv omvandling av ett bränsles kemiska energi till ljus och värme i en flamma.
 10. smog

  smog, blandning av dimma och luftföroreningar som förekommer mest i storstäder och uppkommer vid stora luftföroreningsutsläpp i kombination med dålig vertikal omblandning av luften.