1. kosmetika

  kosmetika, produkter som används för att rengöra, vårda eller sminka hud och hår.
 2. färg

  färg, fysisk och fysikalisk egenskap hos föremål som är relaterad till deras växelverkan med elektromagnetisk strålning.

 3. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 4. cancer

  cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.