1. Mouseion

  Mouseion, vetenskaplig institution i antikens Alexandria, grundad av Ptolemaios I Soter ca 290 f.Kr.
 2. Soter

  Soter (grekiska Sōtēr ’räddare’, ’frälsare’), epitet för flera grekiska gudar och gudinnor (femininform: Sōteira).
 3. sot

  sot, gammalt ord för sjukdom.
 4. sot

  sot, växtsjukdomar som orsakas av sotsvampar och som karakteriseras av sotliknande, mer eller mindre brunsvarta spormassor, oftast på en begränsad del av den angripna växten.
 5. bister

  bister, vattensuspension av fint sot från förbränd bokved.
 6. Lapplandskriget

  Lapplandskriget, finska Lapin sota, benämning på striderna mellan finska och tyska trupper i Lappland i norra Finland från september 1944 till april 1945.
 7. kluster

  kluster, anhopning av ett antal vanligtvis lika atomer eller molekyler sammanhållna av elektrostatiska eller kovalenta bindningar eller van der Waals-bindningar.
 8. färgpigment

  färgpigment, olösliga ”pulver” i olika färger som kan användas till t.ex. målning eller tryck genom att blandas med ett bindemedel och påföras en yta; se färgämnen.
 9. tusch

  tusch, svart färg för teckning och målning, framställd av kimrök eller sot, löst i vatten eller olja, samt lim eller annat bindemedel.
 10. yrkeskläder

  yrkeskläder, plagg eller dräkt som bärs av funktionella skäl eller som en form av legitimation.