1. Ruth Rendell

  Rendell, Ruth, från 1997 Baroness Rendell of Babergh (Lady Rendell), 1930–2015, brittisk författare, från 1986 även med pseudonymen Barbara Vine.
 2. eldskärm

  eldskärm, franska devant de cheminée, en framför eldstaden placerad skärm, avsedd som skydd mot sot, rök och drag.
 3. bläck

  bläck, färgad vätska som används för skrivning och teckning.
 4. korpidrott

  korpidrott, motionsidrott i huvudsak organiserad för anställd personal inom företag, men under de senare decennierna i ökad utsträckning för kamratgäng och andra sammanslutningar.
 5. flygplan

  flygplan, luftfarkoster som klassificeras på olika sätt efter konstruktion och ändamål.
 6. neurofysiologi

  neurofysiologi, nervfysiologi, naturvetenskaplig forskningsgren som omfattar centrala och perifera nervsystemets funktioner hos djur och människa.
 7. konstgjorda språk

  konstgjorda språk, artificiella språk, konstruerade språk, språk som medvetet har skapats av en eller flera individer, till skillnad från naturliga språk, vilka antingen har vuxit fram gradvis och traderats från generation till generation (etniska språk) eller har nyskapats spontant som resultat av lyckade kommunikationsförsök ( pidginspråk, kreolspråk och tvillingspråk).
 8. havre

  havre, vipphavre, Avena sativa, art i växtfamiljen gräs.

 9. atmosfären

  atmosfären är gashöljet kring jorden.
 10. hellenismen

  hellenismen, benämning på en epok i antik historia, med början vid Alexander den stores död 323 f.Kr.