1. kulturlager

  kulturlager, jordlager blandat med rester från mänsklig aktivitet, bildat företrädesvis genom bosättning.
 2. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 3. naturgas

  naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas, blandning av huvudsakligen brännbara, icke-vulkaniska gaser, främst kolväten, som förekommer i jordskorpan.
 4. färg

  färg, fysisk och fysikalisk egenskap hos föremål som är relaterad till deras växelverkan med elektromagnetisk strålning.

 5. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 6. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 7. cancer

  cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.

 8. fettsot

  fett`sot subst. ~en ORDLED: fett--sot-en
  Svensk ordbok
 9. lungsot

  lung`sot subst. ~en ORDLED: lung--sot-en
  Svensk ordbok
 10. skälvosot

  skäl`vosot el. skäl`vesot subst. ~en ORDLED: skälvo--sot-en, skälve--sot-en
  Svensk ordbok