1. sota

  so`ta verb ~de ~t ORDLED: sot-ar SUBST.: sotande, sotning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. sot

  2sot subst. ~en ORDLED: sot-en
  Svensk ordbok
 3. sot

  1sot subst. ~et ORDLED: sot-et
  Svensk ordbok
 4. Eumenes II Soter

  Eumenes II Soter (’frälsaren’), död 159 f.Kr., kung av Pergamon från och med 197, son till Attalos I; jämför släktartikel attaliderna.
 5. eld

  eld, intensiv omvandling av ett bränsles kemiska energi till ljus och värme i en flamma.
 6. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.
 7. cilie

  cilie, flimmerhår, kinocilie, trådformigt, cirka 200 nm tjockt cellutskott som består av en mikrotubulistruktur omgiven av ett membran.

 8. tusch

  tusch, svart färg för teckning och målning, framställd av kimrök eller sot, löst i vatten eller olja, samt lim eller annat bindemedel.
 9. sotning

  sotning, ett moment vid tillvaratagandet av framför allt fällt klövvilt som innebär att ändtarm, urinblåsa och, på handjur, testiklar och penis avlägsnas, djuret ”sotas”.
 10. elast

  elast, material med snabb och stor elastisk töjbarhet (minst 2 men oftast 5–10 gånger ursprunglig längd) samt snabb och nästan fullständig återhämtningsförmåga.