1. tusch

  tusch, svart färg för teckning och målning, framställd av kimrök eller sot, löst i vatten eller olja, samt lim eller annat bindemedel.
 2. pyrocumulus

  pyrocumulus, konvektivt moln som bildas genom onormalt kraftig uppvärmning på marknivå, vanligen på grund av brand.
 3. massaved

  massaved, rundved lämplig som råvara för tillverkning av pappersmassa.
 4. Seleukos I

  Seleukos I (grekiska Seleukos Nikator), född ca 355, död 281 f.Kr., grundare av det seleukidiska riket.
 5. frälsare

  frälsare, i vidsträckt bemärkelse varje gestalt, mytologisk eller mänsklig, som anses befria människorna från det onda (t.ex. från synd och död) och skapa ideala förhållanden.
 6. svart

  svart sägs en yta vara som inte utsänder något för det mänskliga ögat förnimbart ljus.
 7. fonograf

  fonograf, anordning för mekanisk registrering och reproduktion av ljud med hjälp av en cylindrisk bärare.
 8. mascara

  mascara, maskara, ögonfranssmink, sannolikt introducerat i Frankrike av kejsarinnan Eugénie på 1860-talet.
 9. hemligt språk

  hemligt språk, språk som används för att för utomstående dölja vad man talar om.

 10. Ruth Rendell

  Rendell, Ruth, från 1997 Baroness Rendell of Babergh (Lady Rendell), 1930–2015, brittisk författare, från 1986 även med pseudonymen Barbara Vine.