1. fonograf

  fonograf, anordning för mekanisk registrering och reproduktion av ljud med hjälp av en cylindrisk bärare.
 2. spis

  spis, i något äldre språkbruk även spisel, eldstadsanordning. 

 3. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.
 4. ICHTHYS

  ICHTHYS, Kristusmonogram bildat av begynnelsebokstäverna i Iēsous Christos Theou (H)yios Sōtēr (grekiska, ’Jesus Kristus, Guds Son, Frälsare’).
 5. målarkonst

  målarkonst, konstnärlig gestaltning med färgämnen (pigment) i lämplig substans på en yta.
 6. elast

  elast, material med snabb och stor elastisk töjbarhet (minst 2 men oftast 5–10 gånger ursprunglig längd) samt snabb och nästan fullständig återhämtningsförmåga.
 7. Augustpriset

  Augustpriset, litterärt pris som sedan 1989 delas ut av Svenska Förläggareföreningen i tre kategorier: årets svenska skönlitterära bok, årets svenska fackbok och årets svenska barn- och ungdomsbok.

 8. seleukidiska riket

  seleukidiska riket, hellenistiskt rike, daterat från Seleukos I:s återkomst 312 f.Kr., kungadöme från 305 f.Kr.
 9. sädesslag

  sädesslag, relativt storfröiga gräsarter vilkas kärnor efter malning eller annan beredning används till föda och foder.
 10. Mouseion

  Mouseion, vetenskaplig institution i antikens Alexandria, grundad av Ptolemaios I Soter ca 290 f.Kr.