1. påve

    påve, högste ledare för romersk-katolska kyrkan; ursprungligen en hederstitel för höga kyrkliga ledare – ännu i dag bär patriarken av Alexandria titeln påve.
  2. Spanien

    Spanien, stat i sydvästra Europa.

  3. cancer

    cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.