1. bunsenbrännare

  bunsenbrännare, gasbrännare med het, icke sotande låga, uppfunnen av Robert Bunsen 1857.
 2. fungicider

  fungicider, svampdödande kemiska ämnen, medel för bekämpning av svampar.
 3. täckt sot

  täckt sot, annat namn på växtsjukdomen hårdsot.
 4. Mae Sot

  Mae Sot, stad i västra Thailand; för belägenhet se landskarta Thailand.
 5. antrakos

  antrakos, en typ av pneumokonios (dammlunga) hos personer som andats in stora mängder koldamm, t.ex. i kolgruvor.
 6. Herr Olof

  Herr Olof, egentligen Herr Olof och älvorna, naturmytisk medeltidsballad, sjungen över hela Norden.
 7. brandstridsmedel

  brandstridsmedel, vapen eller ammunition som verkar genom brand.
 8. Eumenes II Soter

  Eumenes II Soter (’frälsaren’), död 159 f.Kr., kung av Pergamon från och med 197, son till Attalos I; jämför släktartikel attaliderna.
 9. strykjärn

  strykjärn, redskap för utslätning av tyg.
 10. knoparmoj

  knoparmoj, ”sotarspråk”, sotarnas yrkesjargong.