1. Eumenes II Soter

  Eumenes II Soter (’frälsaren’), död 159 f.Kr., kung av Pergamon från och med 197, son till Attalos I; jämför släktartikel attaliderna.
 2. cilie

  cilie, flimmerhår, kinocilie, trådformigt, cirka 200 nm tjockt cellutskott som består av en mikrotubulistruktur omgiven av ett membran.

 3. tusch

  tusch, svart färg för teckning och målning, framställd av kimrök eller sot, löst i vatten eller olja, samt lim eller annat bindemedel.
 4. sotning

  sotning, ett moment vid tillvaratagandet av framför allt fällt klövvilt som innebär att ändtarm, urinblåsa och, på handjur, testiklar och penis avlägsnas, djuret ”sotas”.
 5. smog

  smog, blandning av dimma och luftföroreningar som förekommer mest i storstäder och uppkommer vid stora luftföroreningsutsläpp i kombination med dålig vertikal omblandning av luften.
 6. elast

  elast, material med snabb och stor elastisk töjbarhet (minst 2 men oftast 5–10 gånger ursprunglig längd) samt snabb och nästan fullständig återhämtningsförmåga.
 7. målarkonst

  målarkonst, konstnärlig gestaltning med färgämnen (pigment) i lämplig substans på en yta.
 8. sällskapslekar

  sällskapslekar kan vara lekar med eller utan sång.
 9. Mouseion

  Mouseion, vetenskaplig institution i antikens Alexandria, grundad av Ptolemaios I Soter ca 290 f.Kr.
 10. Tornedo

  Tornedo, egentligen Karl-Ewert Forsberg , född 1926, manipulator och illusionist, världsmästare i manipulation 1950–51.