1. eld

  eld, intensiv omvandling av ett bränsles kemiska energi till ljus och värme i en flamma.
 2. cilie

  cilie, flimmerhår, kinocilie, trådformigt, cirka 200 nm tjockt cellutskott som består av en mikrotubulistruktur omgiven av ett membran.

 3. krut

  krut är ett explosivt ämne som kan brinna och utveckla varma gaser i slutna utrymmen utan att det finns syre.
 4. Ruth Rendell

  Rendell, Ruth, från 1997 Baroness Rendell of Babergh (Lady Rendell), 1930–2015, brittisk författare, från 1986 även med pseudonymen Barbara Vine.
 5. strykjärn

  strykjärn, redskap för utslätning av tyg.
 6. sotsvampar

  sotsvampar, tidigare brandsvampar, grupp basidsvampar inom ordningarna Tilletiales och Ustilaginales vilka lever som parasiter på levande växter.
 7. industrimelanism

  industrimelanism, förhållandet att mörka färgformer av annars ljusare insekter proportionellt ökar i områden som starkt påverkats av luftföroreningar.
 8. tuschmåleri

  tuschmåleri, gammal teknik med vilken man målar eller skriver med svart tusch på preparerat siden eller sugande papper.
 9. kohl

  kohl, orientaliskt ögonsmink vars huvudingrediens oftast består av bränd pulvriserad grafit eller antimon som blandats med sot.
 10. pyrocumulus

  pyrocumulus, konvektivt moln som bildas genom onormalt kraftig uppvärmning på marknivå, vanligen på grund av brand.