1. pyrocumulus

  pyrocumulus, konvektivt moln som bildas genom onormalt kraftig uppvärmning på marknivå, vanligen på grund av brand.
 2. massaved

  massaved, rundved lämplig som råvara för tillverkning av pappersmassa.
 3. svart

  svart sägs en yta vara som inte utsänder något för det mänskliga ögat förnimbart ljus.
 4. mascara

  mascara, maskara, ögonfranssmink, sannolikt introducerat i Frankrike av kejsarinnan Eugénie på 1860-talet.
 5. eldskärm

  eldskärm, franska devant de cheminée, en framför eldstaden placerad skärm, avsedd som skydd mot sot, rök och drag.
 6. brandstridsmedel

  brandstridsmedel, vapen eller ammunition som verkar genom brand.
 7. hornslöjd

  hornslöjd, föremål av horn från nötkreatur, getter, älgar och renar.
 8. färgpigment

  färgpigment, olösliga ”pulver” i olika färger som kan användas till t.ex. målning eller tryck genom att blandas med ett bindemedel och påföras en yta; se färgämnen.
 9. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 10. sotning

  sotning innebär att man gör ren skorstenen eller den plats där man eldar (eldstaden) från sot.