1. kol

  kol, icke-metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14, kolgruppen; kemiskt tecken C.
 2. sandform

  sandform, form för tillverkning av gjutgods.
 3. Attalos I

  Attalos I (Attalos Soter), 269–197 f.Kr., pergamensk kung, härskare från 241; jämför släktartikel attaliderna.

 4. hemliga språk

  hemliga språk är konstgjorda språk som talas när man vill att utomstående inte ska förstå.
 5. Ruth Rendell

  Rendell, Ruth, från 1997 Baroness Rendell of Babergh (Lady Rendell), 1930–2015, brittisk författare, från 1986 även med pseudonymen Barbara Vine.
 6. massaved

  massaved, rundved lämplig som råvara för tillverkning av pappersmassa.
 7. frälsare

  frälsare, i vidsträckt bemärkelse varje gestalt, mytologisk eller mänsklig, som anses befria människorna från det onda (t.ex. från synd och död) och skapa ideala förhållanden.
 8. härskarkult

  härskarkult, dyrkan av regenten i en stat som gudomlig.
 9. förbränningsmotor

  förbränningsmotor, arbetsmaskin inom gruppen värmemotorer vilken genom inre förbränning av luft–bränsleblandning omvandlar värmeenergi till mekaniskt arbete.
 10. sotning

  sotning innebär att man gör ren skorstenen eller den plats där man eldar (eldstaden) från sot.