1. vattsot

  vatt`sot el. vatt`usot subst. ~en ORDLED: vatt(u)--sot-en
  Svensk ordbok
 2. skorstensfejare

  skorstensfejare [skårs`-] subst. ~n äv. skorstensfejarn, plur. ~, best. plur. skorstensfejarna ORDLED: skor-stens--fej-ar-en
  Svensk ordbok
 3. bleksot

  ble`ksot subst. ~en ORDLED: blek--sot-en
  Svensk ordbok
 4. fallandesot

  fall`andesot subst. ~en ORDLED: fall-ande--sot-en
  Svensk ordbok
 5. rödsot

  rö`dsot subst. ~en ORDLED: röd--sot-en
  Svensk ordbok
 6. knoparmoj

  kno`parmoj subst. ~et ORDLED: knop-ar--moj-et
  Svensk ordbok
 7. gulsot

  gu`lsot subst. ~en ORDLED: gul--sot-en
  Svensk ordbok
 8. tvinsot

  tvi`nsot subst. ~en ORDLED: tvin--sot-en
  Svensk ordbok
 9. utsot

  u`tsot subst. ~en ORDLED: ut--sot-en
  Svensk ordbok
 10. soteld

  so`teld subst. ~en ~ar ORDLED: sot--eld-en
  Svensk ordbok