1. sovrum

  sovrum [så`v-] subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: sov--rumm-et
  Svensk ordbok
 2. sovjetrepublik

  sovjetrepublik [såvje`t- el. såvjet`-] subst. ~en ~er ORDLED: sov-jet--re-publ-ik-en
  Svensk ordbok
 3. sovjetisk

  sovjetisk [såvje´t- el. såvjet´-] adj. ~t ORDLED: sov-jet-isk
  Svensk ordbok
 4. sovstad

  sovstad [så`v-] subst. ~en sovstäder ORDLED: sov--stad-en
  Svensk ordbok
 5. sovjetmedborgare

  sovjetmedborgare [såvje`t- el. såvjet`-] subst. ~n äv. sovjetmedborgarn, plur. ~, best. plur. sovjetmedborgarna ORDLED: sov-jet--med-borg-ar-en
  Svensk ordbok
 6. sovchos

  sovchos [-ʃå´s] subst. ~en ~er ORDLED: sov-chos-en
  Svensk ordbok
 7. sovvagn

  sovvagn [så`v-] subst. ~en ~ar ORDLED: sov--vagn-en
  Svensk ordbok
 8. sovjet

  sovjet [såvje´t el. såvjet´] subst. ~en ~er ORDLED: sov-jet-en
  Svensk ordbok
 9. sovel

  sovel [så´-] subst. sovlet ORDLED: sovl-et
  Svensk ordbok
 10. sovra

  sovra [så`v-] verb ~de ~t ORDLED: sovr-ar SUBST.: sovrande, sovring
  Svensk ordbok