1. sovjetisk

  sovjetisk [såvje´t- el. såvjet´-] adj. ~t ORDLED: sov-jet-isk
  Svensk ordbok
 2. sovstad

  sovstad [så`v-] subst. ~en sovstäder ORDLED: sov--stad-en
  Svensk ordbok
 3. sovjetmedborgare

  sovjetmedborgare [såvje`t- el. såvjet`-] subst. ~n äv. sovjetmedborgarn, plur. ~, best. plur. sovjetmedborgarna ORDLED: sov-jet--med-borg-ar-en
  Svensk ordbok
 4. sovchos

  sovchos [-ʃå´s] subst. ~en ~er ORDLED: sov-chos-en
  Svensk ordbok
 5. sovvagn

  sovvagn [så`v-] subst. ~en ~ar ORDLED: sov--vagn-en
  Svensk ordbok
 6. björnar

  björnar, Ursidae, familj rovdjur med åtta nu levande arter: brunbjörn, isbjörn, svartbjörn, glasögonbjörn, malajbjörn, kragbjörn, läppbjörn och den något avvikande jättepanda; ibland förs även mindre panda (kattbjörn) till familjen.

 7. sovjet

  sovjet [såvje´t el. såvjet´] subst. ~en ~er ORDLED: sov-jet-en
  Svensk ordbok
 8. sovel

  sovel [så´-] subst. sovlet ORDLED: sovl-et
  Svensk ordbok
 9. sovra

  sovra [så`v-] verb ~de ~t ORDLED: sovr-ar SUBST.: sovrande, sovring
  Svensk ordbok
 10. depression

  depression är en psykisk sjukdom som innebär att man känner sig mycket nedstämd.