1. huvudord

  huvudord [hu`v- äv. huv`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: huvud--ord-et
  Svensk ordbok
 2. aktionsart

  aktionsart [-ʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: akt-ions--art-en
  Svensk ordbok
 3. tvestjärt

  tve`stjärt subst. ~en ~ar ORDLED: tve--stjärt-en
  Svensk ordbok
 4. lillan

  lill`an subst., best. f. ORDLED: lill-an
  Svensk ordbok
 5. bar

  1bar adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. söva

  sö`va verb sövde sövt, pres. söver ORDLED: söv-er SUBST.: sövande, sövning
  Svensk ordbok
 7. slagga

  slagg`a verb ~de ~t ORDLED: slagg-ar SUBST.: slaggande, slaggning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 8. räv

  räv subst. ~en ~ar ORDLED: räv-en
  Svensk ordbok
 9. middag

  midd´ag subst. ~en ~ar ORDLED: mid-dag-en
  Svensk ordbok
 10. buller

  bull´er subst. bullret, plur. ~, best. plur. bullren el. ~na ORDLED: bullr-et
  Svensk ordbok