1. somna

  somna [såm`-] verb ~de ~t ORDLED: somn-ar SUBST.: somnande
  Svensk ordbok
 2. sovjet

  sovjet [såvje´t el. såvjet´] subst. ~en ~er ORDLED: sov-jet-en
  Svensk ordbok
 3. duga

  du`ga verb dög äv. dugde, dugt äv. dugit, pres. duger ORDLED: dug-er
  Svensk ordbok
 4. rus

  rus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rus-et
  Svensk ordbok
 5. försoffa

  försoffa [-såf´a] verb ~de ~t ORDLED: för-soff-ar SUBST.: försoffande, försoffning
  Svensk ordbok
 6. töras

  tö`ras äv. to`rdas verb tordes torts, pres. törs ORDLED: tör-as, tord-as,
  Svensk ordbok
 7. spöka

  spö`ka verb ~de ~t ORDLED: spök-ar SUBST.: spökande; spökeri
  Svensk ordbok
 8. åtta

  1ått`a räkn.
  Svensk ordbok
 9. länge

  läng`e adv., komp. längre [läŋ´-], superl. längst
  Svensk ordbok
 10. hängmatta

  häng`matta subst. ~n hängmattor ORDLED: häng--matt-an
  Svensk ordbok