1. gott

  1gott [gåt´] adv.
  Svensk ordbok
 2. snusa

  snu`sa verb ~de ~t ORDLED: snus-ar SUBST.: snusande, snusning
  Svensk ordbok
 3. hon

  hon´ pron., objektsform henne
  Svensk ordbok
 4. låtsas

  2låtsas [låt`sas äv. lås`as] verb låtsades låtsats äv. 2låssas [lås`as] låssades låssats ORDLED: låts-as, låss-as SUBST.: låtsande, låssande
  Svensk ordbok
 5. golv

  golv [gål`v] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: golv-et
  Svensk ordbok
 6. skift

  skift subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skift-et
  Svensk ordbok
 7. vaken

  va`ken adj. vaket vakna ORDLED: vakn-are
  Svensk ordbok
 8. gosse

  gosse [gås`e] subst. ~n gossar ORDLED: goss-en
  Svensk ordbok
 9. väcka

  1väck`a verb väckte väckt, pres. väcker ORDLED: väck-er SUBST.: väckande, väckning
  Svensk ordbok
 10. störa

  1stö`ra verb störde stört, pres. stör ORDLED: stör-de SUBST.: störande, störning
  Svensk ordbok