1. störa

  1stö`ra verb störde stört, pres. stör ORDLED: stör-de SUBST.: störande, störning
  Svensk ordbok
 2. säng

  säng subst. ~en ~ar ORDLED: säng-en
  Svensk ordbok
 3. gubbe

  gubb`e subst. ~n gubbar ORDLED: gubb-en
  Svensk ordbok
 4. bruka

  bru`ka verb ~de ~t ORDLED: bruk-ar SUBST.: brukande (till 1), brukning (till 1); bruk
  Svensk ordbok
 5. part

  pa´rt subst. ~en ~er ORDLED: part-en
  Svensk ordbok
 6. jungfru

  jung`fru subst. ~n ~r ORDLED: jung--frun
  Svensk ordbok
 7. gren

  gren subst. ~en ~ar ORDLED: gren-en
  Svensk ordbok
 8. nerv

  nerv subst. ~en ~er [ner´v-] ORDLED: nerv-en
  Svensk ordbok
 9. omgång

  omgång [åm`-] subst. ~en ~ar ORDLED: om--gång-en
  Svensk ordbok
 10. ställning

  ställ`ning subst. ~en ~ar ORDLED: ställ-ning-en
  Svensk ordbok