1. spegeldamm

  spegeldamm, damm anordnad för att i förskönande syfte skapa eller förstora en vattenspegel i en annars helt eller delvis torrlagd fåra i ett vattendrag.
 2. Gunnar Asplund

  Asplund, Erik Gunnar, född 22 september 1885, död 20 oktober 1940, arkitekt, professor vid Tekniska högskolan i Stockholm från 1931.
 3. Marly-le-Roi

  Marly-le-Roi, lustslott 24 km väster om Paris, uppfört med början 1679 efter ritningar av Jules Hardouin-Mansart.
 4. kvicksilver

  kvicksilver är en flytande, tung metall.

 5. skönhetsvatten

  skönhetsvatten, minsta föreskrivna tappning av strömmande vatten i ett reglerat vattendrag ofta i en annars, permanent eller tidvis, torrlagd fåra.
 6. Eero Saarinen

  Saarinen [sa:rinɛn], Eero, 1910–61, finländsk-amerikansk arkitekt, son till Eliel Saarinen.