1. skolplansch

  skolplansch, färglagd upphängbar bildframställning som i folkskolan användes som ett pedagogiskt redskap för att åskådliggöra bland annat djur, länder och och människokroppen. 

 2. Ola Hansson

  Hansson, Ola, född 12 november 1860, död 26 september 1925, författare och kritiker.
 3. Laura Ashley

  Ashley [æʃli], Laura, född Mountney, 1926–85, brittisk textil- och kläddesigner.
 4. inversionsvridaxel

  inversionsvridaxel, inversionsaxel , rotoinversionsaxel, symmetrielement som kombinerar vridning runt en linje med inversion genom en punkt på linjen.
 5. kopiator

  kopiator, maskin för kopiering av dokument, numera huvudsakligen enligt den xerografiska metoden.
 6. Eugen

  Eugen, 1865–1947, svensk prins, hertig av Närke, landskapsmålare och konstmecenat, son till Oscar II; jämför släktartikel Bernadotte.
 7. Frida Kahlo

  Kahlo, Frida, 1907–54, mexikansk målare.

 8. spegeldörr

  spegeldörr, dörr med ramverk och fyllningar (speglar), se fyllningsdörr.
 9. bildfältskrökning

  bildfältskrökning, en typ av avbildningsfel hos linser och speglar.
 10. fokus

  fokus betyder när man talar om linser och speglar detsamma som brännpunkt.