1. astronomiska instrument

  astronomiska instrument, instrument för mätning av egenskaper hos astronomiska objekt.
 2. laser

  laser, anordning för att alstra koherent (samstämmig) elektromagnetisk strålning.
 3. Viljans triumf

  Viljans triumf, originaltitel Triumph des Willens, tysk film i regi av Leni Riefenstahl (premiär 1935).
 4. Emmylou Harris

  Harris, Emmylou, född 1947, amerikansk sångerska, gitarrist och låtskrivare.
 5. sfärisk aberration

  sfärisk aberration, avbildningsfel som uppträder vid enkla linser och sfäriska speglar.
 6. pålägg

  pålägg, ekonomisk term som avser fördelningen av omkostnader vid kostnadsberäkningar.
 7. spegel

  spegel, polerad metallyta eller med metallskikt belagd glasyta som reflekterar ljusstrålar.
 8. Henry Bernstein

  Bernstein, Henry, 1876–1953, fransk dramatiker.
 9. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 10. teleskop

  teleskop, större kikare, framför allt använd inom astronomin, som med hjälp av linser och/eller speglar avbildar vanligtvis små och ljussvaga astronomiska objekt.