1. propagandafilm

  propagandafilm, film gjord för att övertala åskådaren att inta eller känna motvilja mot en viss ståndpunkt, företrädesvis av ideologiskt och politiskt slag.

 2. brännpunkt

  brännpunkt, fokus, term inom optiken.
 3. Fourierspektrometer

  Fourierspektrometer, tvåstråleinterferometer, vanligen av Michelson-typ, använd för precisionsbestämning av ljusvåglängder med hög upplösning; jämför Fourierspektroskopi.
 4. fysikalisk kemi

  fysikalisk kemi, den gren av kemin som behandlar gränsområdet mellan fysik och kemi, bl.a. sambanden mellan ämnens struktur och fysikaliska egenskaper, lagarna för energiomsättning, hastigheter och jämviktslägen för kemiska reaktioner samt teorin för kemisk bindning.
 5. popkonst

  popkonst, konstriktning.

 6. solkraftverk

  solkraftverk, kraftverk som utnyttjar solenergi för att generera el med turbindrivna generatorer (termiska solkraftverk) eller med hjälp av solceller.
 7. reflektor

  reflektor, spegelteleskop, teleskop där de primära optiska elementen utgörs av en eller flera speglar.
 8. spegling

  spegling, inom psykologin term för att se sig själv sådan man tror sig bli sedd genom andras ögon.
 9. Photosecession

  Photosecession, amerikansk fotografsammanslutning, grundad 1902 av bl.a. Alfred Stieglitz, Alvin Langdon Coburn, Edward Steichen, Frank Eugene Smith, Gertrude Käsebier och Clarence H. White.
 10. fältundersökning

  fältundersökning, samhällsvetenskaplig forskning som omfattar insamling av uppgifter i naturliga miljöer och situationer och som därmed skiljer sig från t.ex. laboratorieexperiment.