1. koto

  koto, träslag från två arter i lövträdsläktet Pterygota, Pterygota bequaertii och Pterygota macrocarpa.
 2. svavelsticka

  svavelsticka, äldre typ av tändsticka av trä, vekgarn eller annat brännbart material, vars ände doppats i smält svavel.
 3. The Offspring

  The Offspring, amerikansk rockgrupp bildad 1985.
 4. almsplintborrar

  almsplintborrar, Scolytus laevis och S. scolytus, arter i skalbaggsfamiljen barkborrar.
 5. tändsticka

  tändsticka, liten stav, splint, vanligen av trä, försedd med bränsle (som kan vara splintmaterialet självt) och tändämne eller tändsats i ena änden.
 6. impregnering

  impregnering, behandling av fasta material med en lösning för att ge materialen önskvärda egenskaper.
 7. limba

  limba, Terminalia superba, art i familjen vitmangroveväxter.
 8. al

  al, ale, träslag från trädarterna klibbal och gråal.
 9. Line Knutzon

  Knutzon, Line, född 1965, dansk dramatiker, sondotter till Lulu Ziegler.
 10. lind

  lind, skogslind, Tilia cordata, art i familjen malvaväxter.