1. almsplintborrar

  almsplintborrar, Scolytus laevis och S. scolytus, arter i skalbaggsfamiljen barkborrar.
 2. splintved

  splintved, splint, ytved, den yttre, ofta ljusare delen i en trädstam, bestående av levande celler som transporterar näring.
 3. träaska

  träaska, fast oorganisk restprodukt vid förbränning av trä.
 4. tändsticka

  tändsticka, liten stav, splint, vanligen av trä, försedd med bränsle (som kan vara splintmaterialet självt) och tändämne eller tändsats i ena änden.
 5. impregnering

  impregnering, behandling av fasta material med en lösning för att ge materialen önskvärda egenskaper.
 6. Line Knutzon

  Knutzon, Line, född 1965, dansk dramatiker, sondotter till Lulu Ziegler.
 7. limba

  limba, Terminalia superba, art i familjen vitmangroveväxter.
 8. al

  al, ale, träslag från trädarterna klibbal och gråal.
 9. lind

  lind, skogslind, Tilia cordata, art i familjen malvaväxter.
 10. Val McDermid

  McDermid, Valerie (Val), född 1955, brittisk journalist och författare.