1. asp

  asp, Populus tremula, art i familjen videväxter.
 2. tändsticksindustri

  tändsticksindustri, delbransch inom kemisk industri.
 3. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 4. gran

  gran, rödgran, vanlig gran, Picea abies, art i familjen tallväxter.
 5. sprint

  sprint subst. ~en ~ar ORDLED: sprint-en
  Svensk ordbok
 6. krollsplint

  krollsplint [krål`-] subst. ~en ORDLED: kroll--splint-en
  Svensk ordbok
 7. vitved

  vi`tved subst. ~en ORDLED: vit--ved-en
  Svensk ordbok
 8. spänta

  spän`ta verb ~de ~t ORDLED: spänt-ar SUBST.: späntande, späntning
  Svensk ordbok
 9. flinta

  flin`ta subst. ~n flintor ORDLED: flint-an
  Svensk ordbok
 10. plint

  plint subst. ~en ~ar ORDLED: plint-en
  Svensk ordbok