1. sprängning

  sprängning, losshållning eller sönderbrytning av material eller av en konstruktion, oftast genom detonation av sprängämnet i en laddning.
 2. försiktig sprängning

  försiktig sprängning, sprängning där begränsningar införts för att undvika skador från t.ex. markvibrationer, stötvågor i luft eller vatten och stenkast.
 3. skonsam sprängning

  skonsam sprängning, sprängningsmetod med syftet att minska sprängskadorna i berget närmast den kvarstående konturen (i t.ex. tunnlar och bergslänter), så att den får önskad utformning samt blir stabilare och mindre vittringsbenägen.
 4. Manhattanprojektet

  Manhattanprojektet, engelska Manhattan Project, täcknamn för det projekt som inleddes av den amerikanske presidenten Roosevelt 1941 och som utnyttjade den nya kärnfysiken för att framställa en atombomb.
 5. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 6. antropocen

  antropocen, människans tidsålder, föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem.

 7. skutsprängning

  skutsprängning, sprängning av skut, vilken blir nödvändig när tidigare bergsprängning inte gett tillräckligt fint styckefall.
 8. skjutning

  skjutning, äldre benämning på sprängning, t.ex. bergsprängning.
 9. Usama bin Ladin

  Usama bin Ladin, född 10 mars 1957 i Saudiarabien, död 2 maj 2011, statslös affärsman, ledare för ett internationellt terroristnätverk.
 10. ort

  ort, bergteknisk term för gruvgång, tunnel, under markytan utan förbindelse med dagen.