1. losshållning

  losshållning, i bergtekniken lossbrytning av berg från ursprungligt läge, främst genom borrning och sprängning.
 2. nitrösa gaser

  nitrösa gaser, blandning av kväveoxider, främst NO och NO 2.
 3. seismisk våg

  seismisk våg, elastisk deformation genererad av naturliga källor (t.ex. jordbävningar) eller kontrollerade källor (t.ex. sprängningar) som utbreder sig genom jordens inre.
 4. Rainbow Warrior

  Rainbow Warrior, namn på tre olika fartyg använda av organisationen Greenpeace.
 5. valv

  valv, naturlig eller byggd övertäckning som bildar en kupig yta över t.ex. ett rum och som genom tryckspänningen upptar yttre belastningar.
 6. Eliel Löfgren

  Löfgren, Eliel, 1872–1940, jurist och politiker (liberal), statsråd 1917–20 och 1926–28, ledare för Sveriges liberala parti 1923–30, riksdagsman 1910–11, 1921–22 och 1929–37 (första kammaren), 1918–20 och 1924–28 (andra kammaren).
 7. tunnelsprängning

  tunnelsprängning, sprängning av berg vid drivning av tunnlar.
 8. rörgravssprängning

  rörgravssprängning, typ av pallsprängning med liten bredd.
 9. stötvåg

  stötvåg, tryckvåg som uppstår vid t.ex. sprängning eller framför en kropp med överljudsfart (t.ex. ett flygplan) på grund av ansamling av kompressionsvågor.
 10. slätsprängning

  slätsprängning, typ av skonsam sprängning.