1. tillmakning

  tillmakning, eldsättning, äldre metod att bryta hårt berg med hjälp av eld.
 2. salva

  salva, ett antal samtidigt avfyrade skott.
 3. kedjereaktion

  kedjereaktion är en serie reaktioner som utbreder sig snabbt och okontrollerat när den en gång har startat.
 4. Irgun Zvai Leumi

  Irgun Zvai Leumi, judisk underjordisk organisation i Palestina 1931–48.
 5. bergsprängning

  bergsprängning, utnyttjande av sprängämne i eller mot berg i huvudsakligt syfte att bryta loss detta från dess ursprungliga läge, s.k. losshållning.
 6. Charlotte Gyllenhammar

  Gyllenhammar, Charlotte, född 16 december 1963, konstnär; jämför släktartikel Gyllenhammar.
 7. diatoméanalys

  diatoméanalys, undersökning av fossila och nutida vattenmiljöers pH, salthalt, vattendjup m.m. med ledning av förekomsten av olika kiselalger, diatoméer.
 8. sprängämne

  sprängämne, i allmänt språkbruk ett ämne eller blandning av ämnen som vid antändning sönderfaller explosivt och utvecklar varma gaser under mycket högt tryck.
 9. C.G. Ekman

  Ekman, Carl Gustaf, född 6 oktober 1872, död 15 juni 1945, frisinnad politiker, statsminister 1926–28 och 1930–32.
 10. losshållning

  losshållning, i bergtekniken lossbrytning av berg från ursprungligt läge, främst genom borrning och sprängning.