1. kratersprängning

  kratersprängning, sprängning med borrhålen riktade vinkelrätt mot en utslagsyta.
 2. stigortsdrivning

  stigortsdrivning, drivning av stigort genom borrning–sprängning eller fullborrning.
 3. självmordsbombare

  självmordsbombare, person som spränger sig själv till döds i syfte att döda andra personer och åstadkomma stor skada, vanligen genom att utlösa ett bälte av sprängladdningar som bärs i en väst under kläderna.
 4. William Gladstone

  Gladstone, William Ewart, född 29 december 1809, död 19 maj 1898, brittisk statsman, premiärminister 1868–74, 1880–85, 1886 och 1892–94.
 5. freds- och konfliktforskning

  freds- och konfliktforskning, fredsforskning, vetenskap som i huvudsak vuxit fram och institutionaliserats sedan mitten av 1950-talet.
 6. kärnvapenskalv

  kärnvapenskalv, jordskalv orsakat av sprängning av kärnvapen under jord.
 7. dola

  dola, sprängämne som efter sprängning finns kvar odetonerat i t.ex. borrhål.
 8. dammexplosion

  dammexplosion, explosion i brännbart damm.
 9. bomsalva

  bomsalva, salva där (berg)sprängningen helt eller delvis misslyckats genom att otillräckligt med berg brutits loss.
 10. påläggsladdning

  påläggsladdning, sprängämne anbringat direkt på sten, skut eller annat föremål.