1. stenkast

  stenkast, stenar som vid sprängning kastats onormalt långt jämfört med det övriga lossprängda berget.
 2. intervallsprängning

  intervallsprängning, sprängning i vilken laddningarna bringas att detonera i viss ordningsföljd och med förbestämda tidsintervall.
 3. pelarbrytning

  pelarbrytning, inom bergtekniken uttag av kvarstående pelare efter malmbrytning under jord.
 4. bergteknik

  bergteknik, metoder för bergbrytning och transport i samband med mineralbrytning i gruvor och stenbrott samt vid anläggandet av bergtunnlar och bergrum för energiförsörjning (vattenenergi, kärnenergi), kommunikationstunnlar, lagring, försvar etc.
 5. tunnelsprängning

  tunnelsprängning, sprängning av berg vid drivning av tunnlar.
 6. G.B.A. Holm

  Holm, Gustaf Birger Anders, 1845–1910, jurist och förlagsman, chef för P.A. Norstedt & Söner från 1879.
 7. desarmering

  desarmering innebär att en sprängladdning av något slag säkras så att bomben eller minan inte kan explodera.
 8. gleshålssprängning

  gleshålssprängning, sprängning med jämförelsevis stort hålavstånd i förhållande till försättningen (det vinkelräta avståndet från borrhål till fri bergyta).
 9. Carl Christian Berner

  Berner, Carl Christian, 1841–1918, norsk politiker (Venstre).
 10. stötvåg

  stötvåg, tryckvåg som uppstår vid t.ex. sprängning eller framför en kropp med överljudsfart (t.ex. ett flygplan) på grund av ansamling av kompressionsvågor.