1. spridd

  spridd adj. spritt
  Svensk ordbok
 2. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 3. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 4. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 5. panteism

  panteism, teologisk doktrin enligt vilken Gud och världen är ett och detsamma.
 6. forntid

  forntid, (sedan länge) förfluten tid; i svensk historia och arkeologi tiden från människans invandring till kristendomens införande på 1000-talet alternativt införandet av skriftkultur.
 7. Mose

  Mose, hebreiska Moshe, gammaltestamentlig folkledare och profet.
 8. romani

  romani, romska, romani chib, romanés, rommani, ett språk som talas av romerna, en folkgrupp med ursprung i Indien, i dag spridd över stora delar av världen (jämför den av icke-romer myntade beteckningen zigenare, som dock används i en mer begränsad betydelse och som alltmer överges).

 9. ven

  ven är ett blodkärl som leder syrefattigt blod från kroppens olika delar tillbaka till hjärtat.
 10. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.