1. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund.
 2. ven

  ven är ett blodkärl som leder syrefattigt blod från kroppens olika delar tillbaka till hjärtat.
 3. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.

 4. konspirationsteori

  konspirationsteori, icke styrkt föreställning eller teori som söker förklara en viktig historisk, politisk eller social händelse med en bakomliggande hemlig komplott av ett antal makthavare.

 5. topografisk karta

  topografisk karta, karta som visar terrängens lutnings- och höjdförhållanden med höjdkurvor (förr med backstreck), samt bl.a. vägnät, bebyggelse, avrinningsförhållanden och skogsmark.
 6. gran

  gran, rödgran, vanlig gran, Picea abies, art i familjen tallväxter.
 7. fjärilar

  fjärilar, Lepidoptera, ordning i klassen egentliga insekter.
 8. enhjärtbladiga växter

  enhjärtbladiga växter, monokotyledoner, Liliopsida, Mono­cotyledonae, Mono­cotyledones, klass fanerogamer med cirka 56 000 arter, av vilka flertalet är örter.
 9. katt

  katt, tamkatt, Felis catus, art i familjen kattdjur.

 10. leopard

  leopard, panter, Panthera pardus, art i familjen kattdjur.