1. energiflöde

  energiflöde, i ekologisk mening den i huvudsak organiska, energirika substansens omvandlingar och nedbrytning inom ett ekosystem eller vid transport mellan olika ekosystem.
 2. fria nervändar

  fria nervändar, sinnesceller som reagerar på mekanisk retning, höga och låga temperaturer eller vissa kemiska ämnen.

 3. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 4. kolera

  kolera, tarminfektion orsakad av Vibrio cholerae, en liten böjd bakterie.
 5. känsel

  känsel, känselsinne, det kanske mest ursprungliga av djurens sinnen.

 6. högtalare

  högtalare, elektroakustisk anordning som omvandlar en elektrisk signal till ljud.
 7. dagstidning

  dagstidning, periodiskt utgiven (tryckt) publikation, avsedd för spridning bland allmänheten och innehållande allmänna nyheter.

 8. Kommunistiska manifestet

  Kommunistiska manifestet, det gängse svenska namnet på den av Karl Marx och Friedrich Engels författade skriften Manifest der Kommunistischen Partei.
 9. anarkism

  anarkism är en politisk lära med många olika inriktningar.
 10. kattuggla

  kattuggla, Strix aluco, art i fågelfamiljen äkta ugglor.