1. tajga

  tajga, taiga, en av barrskog dominerad nordlig (boreal) zon runt nästan hela jorden.

 2. lava

  lava, bergartssmälta (magma) som flutit ut på den fasta jordytan, men även namnet på stelningsprodukten, dvs. lavabergarten.
 3. alfabet

  alfabet, en uppsättning fonematiska skrivtecken arrangerade i en viss ordning (se bokstavsordning och fonem).

 4. Artemis

  Artemis, grekisk natur- och jaktgudinna, av romarna identifierad med Diana.
 5. anarkism

  anarkism är en politisk lära med många olika inriktningar.
 6. svordomar

  svordomar, typ av kraftuttryck som används framför allt i talspråket då talaren förstärker sitt budskap genom att använda tabubelagda ord, t.ex. folkliga termer för avföring, könsorgan och sexuellt umgänge av olika slag.
 7. kognitiv beteendeterapi

  kognitiv beteendeterapi, KBT, form av psykologisk behandling baserad på kognitiv teori och/eller inlärningsteori.

 8. kattuggla

  kattuggla, Strix aluco, art i fågelfamiljen äkta ugglor.

 9. fotografi

  fotografi, foto, framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkas av ljuset.
 10. högtalare

  högtalare, elektroakustisk anordning som omvandlar en elektrisk signal till ljud.