1. låna

  lå`na verb ~de, ~t; perf. part. plur. ~de äv. lånta ORDLED: lån-ar SUBST.: lånande; lån
  Svensk ordbok
 2. notera

  note´ra verb ~de ~t ORDLED: not-er-ar SUBST.: noterande, notering
  Svensk ordbok
 3. vräka

  vrä`ka verb vräkte vräkt, pres. vräker ORDLED: vräk-er SUBST.: vräkande, vräkning (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 4. kraft

  kraft subst. ~en ~er ORDLED: kraft-en
  Svensk ordbok
 5. namn

  namn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: namn-et
  Svensk ordbok
 6. ligga

  ligg`a verb låg legat, pres. ligger ORDLED: ligg-er SUBST.: liggande (till 1 och 3--6)
  Svensk ordbok
 7. stå

  2stå verb stod stått, pres. står SUBST.: stående (till 1--5, 8 och 11); stånd (till 3)
  Svensk ordbok
 8. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok