1. pressfilt

  pressfilt, i pappersmaskin en tjock, slät, ändlös väv som stöder papperet vid vattenutpressningen.
 2. stödförband

  stödförband, förband (bandage) som stöder en kroppsdel och håller den stilla för att gynna läkning efter skada eller operation.
 3. Norrbackainstitutet

  Norrbackainstitutet, sedan 1971 Norrbacka-Eugeniastiftelsen, stöder enskilda rörelsehindrade, handikapporganisationer och handikappforskning.
 4. Sundsvall

  Sundsvall, kommun i Medelpad (Västernorrlands län).

 5. TSS

  TSS, förkortning för tecken-som-stöd.
 6. bildformat

  bildformat, i datorsammanhang representation av bilder i datorer.
 7. murgrönor

  murgrönor, Hedera, släkte araliaväxter med fem arter i Europa, Afrika och Asien.
 8. jacanor

  jacanor, bladhöns, jakanor, jassanor, Jacanidae, familj vadarfåglar med sju eller åtta arter i våtmarker i alla tropiska regioner.
 9. buske

  buske, vedartad växt där stammen vid markytan delas i flera jämnstarka stammar.
 10. skyttegrav

  skyttegrav är en enkel militär befästning som består av ett grävt dike där man kan skjuta på fienden och ändå vara skyddad.