1. sadel

  sadel [sa´- el. sa`-] subst. ~n sadlar ORDLED: sadl-ar
  Svensk ordbok
 2. starta

  starta [sta`rta el. start`a] verb ~de ~t ORDLED: start-ar SUBST.: startande, startning; start
  Svensk ordbok
 3. rasa

  ra`sa verb ~de ~t ORDLED: ras-ar SUBST.: rasande; 2ras (till 1)
  Svensk ordbok
 4. avsätta

  a`vsätta verb avsatte avsatt, pres. avsätter ORDLED: av--sätt-er SUBST.: avsättande, avsättning
  Svensk ordbok
 5. störa

  1stö`ra verb störde stört, pres. stör ORDLED: stör-de SUBST.: störande, störning
  Svensk ordbok
 6. hoppa

  1hoppa [håp`a] verb ~de ~t ORDLED: hopp-ar SUBST.: hoppande, hoppning; hopp (till 1)
  Svensk ordbok
 7. kasta

  kas`ta verb ~de ~t ORDLED: kast-ar SUBST.: kastande, kastning (till 1,3 och 4); 2kast (till 1)
  Svensk ordbok
 8. brott

  brott [bråt´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: brott-et
  Svensk ordbok
 9. samman

  samman [sam´- el. sam`-] adv. ORDLED: samm-an
  Svensk ordbok
 10. bryta

  bry`ta verb bröt brutit bruten brutna, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: brytande, brytning; brott (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok