1. stamcell

  stamcell, omogen cell som genom delningar ger upphov till mer mogna (mer differentierade) celler samt till fler stamceller, så att antalet stamceller i organismen bibehålls.
 2. standardspråk

  standardspråk, riksspråk , den form av ett språk som i motsats till dialekter och andra varianter är allmänt accepterad och stilistiskt neutral.
 3. stat

  stat har alltsedan antiken definierats på olika sätt med hänsyn till karaktär, organisation och uppgifter.

 4. stadsstat

  stadsstat, stad som med sitt omgivande territorium utgör en självständig stat.
 5. statsskick

  statsskick, formerna för statlig styrelse. En traditionell indelning i monarki och republik är baserad på statschefens ställning.
 6. statschef

  statschef, statsöverhuvud, högste företrädaren för en stat, oftast kallad president i en republik, kung eller drottning i en monarki.
 7. Statens institut för rasbiologi

  Statens institut för rasbiologi, tidigare statligt institut för studiet av eugenik och människans genetik, inrättat 1921 i Uppsala efter ett enigt riksdagsbeslut.

 8. Stalingrad

  Stalingrad, 1925–61 namn på staden Volgograd i Ryska federationen.

 9. statskyrka

  statskyrka, det slag av kyrkosamfund där staten har avgörande inflytande på lagstiftning, tjänstetillsättningar och ekonomi, antingen så att den världsliga makten har högsta myndighet också i andliga frågor eller genom att kyrkoregementet ligger hos statsöverhuvudet, som dock inte har någon prästerlig funktion.
 10. statsminister

  statsminister, benämning på regeringschefen i Sverige liksom i övriga nordiska länder.