1. statsminister

  statsminister, benämning på regeringschefen i Sverige liksom i övriga nordiska länder.

 2. statsapparat

  statsapparat, term använd främst av Karl Marx, som talade om ”statens förtrycksapparat” som ett verktyg i klasskampen.
 3. stabiliseringspolitik

  stabiliseringspolitik, konjunkturpolitik, ekonomisk politik vars syfte är att dämpa konjunktursvängningarna och därmed samtidigt upprätthålla låg inflation och låg arbetslöshet.
 4. statsförvaltning

  statsförvaltning, administrativa organ och instrument för att genomföra folkrepresentationens och den parlamentariska regeringens beslut.
 5. stamtoner

  stamtoner, tonerna i C-durskalan, det vill säga c d e f g a b. 

 6. statisk elektricitet

  statisk elektricitet, elektriska laddningar och fält i vila.
 7. standardmodellen

  standardmodellen, inom fysiken en teoretisk modell som beskriver alla typer av växelverkan mellan elementarpartiklar utom gravitationen.
 8. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 9. statsmakt

  statsmakt, den suveräna staten som maktorgan.
 10. standardisering

  standardisering, systematisk ordnings- och regelskapande verksamhet med syfte att uppnå optimala tekniska och ekonomiska lösningar på återkommande problem.