1. översta

  ö´versta adj., superl. ORDLED: över-sta
  Svensk ordbok
 2. bakre

  ba´kre adj. komp. bakersta ORDLED: bak-er-sta
  Svensk ordbok
 3. dunsta

  dun`sta verb ~de ~t ORDLED: dunst-ar SUBST.: dunstande
  Svensk ordbok
 4. förnäm

  förnä´m adj. ~t, kompar. ~are, superl. ~st äv. ~ast ORDLED: för-näm
  Svensk ordbok
 5. förstaupplaga

  förs`taupplaga subst. ~n förstaupplagor ORDLED: för-sta--upp-lag-an
  Svensk ordbok
 6. äldst

  äldst [äl´st] adj., superl. ORDLED: äld-sta
  Svensk ordbok
 7. yttersta

  ytt´ersta adj., superl. ORDLED: ytter-sta
  Svensk ordbok
 8. första

  förs`ta räkn., maskulinum förste ORDLED: för-sta
  Svensk ordbok
 9. hög

  1hög adj. ~t [hök´t], komp. ~re [hö´g-], superl. ~st [hök´st]; i vissa stelnade uttryck används ~an
  Svensk ordbok
 10. stå

  2stå verb stod stått, pres. står SUBST.: stående (till 1--5, 8 och 11); stånd (till 3)
  Svensk ordbok