1. statistik

  statistik, dels uppgifter om omvärlden i numerisk form, vanligen presenterade i tabeller och diagram, dels vetenskapen om hur data med inslag av slumpmässig variation eller osäkerhet skall insamlas, utvärderas och presenteras.
 2. stam

  stam, ett av stamväxternas tre organsystem (de övriga är rot och blad).
 3. statistisk inferens

  statistisk inferens, induktiv vetenskap där man drar slutsatser ur empiriska data under en osäkerhet orsakad av slumpmässighet i data.
 4. stalinism

  stalinism, ett ur sovjetledaren Josef Stalins styre framväxt totalitärt samhällssystem, innefattande en diktatorisk kommunistisk maktutövning, planekonomi, en heltäckande sovjetideologi och en omfattande kommandoadministrativ apparat med repressiva funktioner.
 5. statsråd

  statsråd, i rikssvenskt officiellt språkbruk ledamot av regeringen.
 6. statskupp

  statskupp, plötsligt icke-konstitutionellt maktövertagande i ett land.
 7. stare

  stare är en fågel.
 8. Star Wars

  Star Wars är en rymdsaga skapad av den amerikanska filmregissören George Lucas.

 9. stagflation

  stagflation, ett ekonomiskt läge som råder i ett land när det samtidigt är hög arbetslöshet och hög inflation.
 10. stavning

  stavning, ortografi, se rättskrivning.