1. statsskuld

  statsskuld, skuld som uppkommer när staten lånar pengar för att täcka underskott i den löpande verksamheten.
 2. stabilitet

  stabilitet (latin stabilitas, av stabil), i allmän betydelse och inom fysiken egenskap hos ett system i jämvikt.
 3. standardavvikelse

  standardavvikelse, statistiskt mått på utspridningen hos data eller en fördelning.
 4. stavelse

  stavelse, i många språk minsta enhet för gruppering av en följd av språkljud och också rytmisk grundenhet (jämför rytm).
 5. Islamiska staten

  Islamiska staten, IS, arabiska ad-Dawla al-Islamiyya, även kallad Daish, väpnad sunniislamistisk rörelse, främst aktiv i Irak och Syrien, stämplad som en terroristorganisation av FN.

 6. stallare

  stallare, titel i Norden under äldre medeltid.
 7. stavspiralgalax

  stavspiralgalax, spiralgalax med en central stavformig förtätning av stjärnor från vars ändar spiralarmar utgår.
 8. stamsamhälle

  stamsamhälle, inom antropologin en sociopolitiskt relativt autonom folkgrupp med en homogen kultur.
 9. STA

  STA, förkortning för Svenska Tobaks AB, se Tobaksbolaget.
 10. statistisk hypotesprövning

  statistisk hypotesprövning, metod att med statistiska test empiriskt pröva hypoteser formulerade i termer av en statistisk modell för data.