1. stabilisering

  stabilisering, term inom elektroniken.
 2. stabil

  stabi´l adj. ~t ORDLED: stab-il
  Svensk ordbok
 3. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 4. grundämne

  grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan.
 5. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 6. automatisk stabilisator

  automatisk stabilisator, faktor som minskar de ekonomiska konjunktursvängningarnas storlek utan att det krävs direkta ingrepp av statsmakterna.
 7. stabil skiktning

  stabil skiktning, inom meteorologin tillstånd i atmosfären då temperaturens ändring med höjden är sådan att luftens rörelser vertikalt bromsas.
 8. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 9. isotoper

  isotoper, atomer av samma grundämne men med olika (atom)massa.
 10. population

  population, i biologin alla de individer av en och samma art som finns inom ett visst område vid en viss tidpunkt.