1. ekologism

  ekologism, politisk ideologi som bär upp de gröna partierna samt närstående miljögrupper och organisationer världen runt.
 2. Gustaf V

  Gustaf V, född 16 juni 1858, död 29 oktober 1950, Sveriges kung från 1907, son till Oscar II och drottning Sofia; jämför släktartikel Bernadotte.
 3. ränta

  ränta är en kostnad för att låna pengar.
 4. molekylförening

  ––molekylförening är när två atomer av olika grundämnen delar sina valenselektroner med varandra och bildar en molekyl.

 5. cellskelett

  cellskelett, cytoskelett, sammanfattande benämning på ett nätverk av trådlika proteinkomplex i eukaryota celler.
 6. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 7. ekologisk jämvikt

  ekologisk jämvikt, det tillstånd för ett ekosystem eller en population som är det vanliga när de påverkande faktorerna i livsmiljön har sina normalvärden.
 8. stabila fördelningar

  stabila fördelningar, en skara sannolikhetsfördelningar som är stabila vid addition av oberoende likafördelade slumpvariabler.
 9. stabilisator

  stabilisator, ämne som tillsätts andra ämnen eller produkter i syfte att förstärka vissa egenskaper eller förhindra eller hämma oönskade kemiska eller fysikaliska reaktioner.
 10. stabiliseringsmedel

  stabiliseringsmedel, livsmedelstillsats, se konsistensgivare.