1. molekylförening

  ––molekylförening är när två atomer av olika grundämnen delar sina valenselektroner med varandra och bildar en molekyl.

 2. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 3. proton

  proton, elektriskt laddad kärnpartikel, kärnan i väteatomen.
 4. ekologisk jämvikt

  ekologisk jämvikt, det tillstånd för ett ekosystem eller en population som är det vanliga när de påverkande faktorerna i livsmiljön har sina normalvärden.
 5. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 6. supernova

  supernova är en exploderande stjärna.
 7. Niels Bohr

  Bohr, Niels, född 7 oktober 1885, död 18 november 1962, dansk fysiker, centralgestalt i utformningen av den moderna atomteorin, professor vid Köpenhamns universitet 1916–56.
 8. neutron

  neutron (en bildning till neutral, efter mönster av proton, elektron etcetera), elektriskt neutral partikel i atomkärnan.
 9. neon

  neon, grundämne, ädelgas i periodiska systemets grupp 18; kemiskt tecken Ne.
 10. björnar

  björnar, Ursidae, familj rovdjur med åtta nu levande arter: brunbjörn, isbjörn, svartbjörn, glasögonbjörn, malajbjörn, kragbjörn, läppbjörn och den något avvikande jättepanda; ibland förs även mindre panda (kattbjörn) till familjen.