1. bränna

  bränn`a verb brände bränt, pres. bränner ORDLED: bränn-er SUBST.: brännande, bränning
  Svensk ordbok
 2. bjuda

  bju`da verb bjöd bjudit bjuden bjudna, pres. bjuder ORDLED: bjud-er SUBST.: bjudande, bjudning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 3. öppna

  öpp`na verb ~de ~t ORDLED: öppn-ar SUBST.: öppnande, öppning
  Svensk ordbok
 4. öra

  ö`ra subst. ~t öron ORDLED: ör-at
  Svensk ordbok
 5. leva

  le`va verb levde, levt el. ~t, pres. lever ORDLED: lev-er SUBST.: levande (till 1--4); liv (till 1,2,4 och 5)
  Svensk ordbok
 6. ligga

  ligg`a verb låg legat, pres. ligger ORDLED: ligg-er SUBST.: liggande (till 1 och 3--6)
  Svensk ordbok
 7. liv

  liv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: liv-et
  Svensk ordbok
 8. sticka

  2stick`a verb stack stuckit stucken stuckna, pres. sticker ORDLED: stick-er SUBST.: stickande (till 1,2,4--10, stickning (till 1,2,6,8 och 9); 2stick (till 1)
  Svensk ordbok
 9. väg

  väg subst. ~en ~ar ORDLED: väg-en
  Svensk ordbok
 10. för

  1för prep.
  Svensk ordbok